Moto:

"Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos" (I Corinteni 6, 12).

vineri, 24 septembrie 2010

„Cartea ta, lumină în Basarabia”

„Cartea ta, lumină în Basarabia”

Aripa frântă din patria română, ce lăcrimează neîncetat, trimite iar, pe o adiere de vânt, strigătul stins după muma străbună!
Situaţia critică care ne-a atras atenţia, se referă la lipsa acută de carte românească în librăriile şi bibliotecile basarabene, fapt ce se răsfrânge în primul rând asupra tinerilor, în inimile cărora arde dorul după limba română şi după scrisul latin.
În asemenea condiţii, Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, filiala Constanţa, a decis să îşi arate solidaritatea, ba chiar prietenia faţă de aceşti fraţi de sânge, dar vitregiţi de istorie, demarând campania: „Cartea ta, lumină în Basarabia. Dăruieşte o carte!”.
Această campanie, care se va declanşa începând cu data de 1 octombrie a.c. şi desfăşurându-se pe o perioadă nedeterminată, îşi propune să adune cât mai multe titluri de volume tipărite în alfabetul latin: literatură română şi universală, manuale şcolare, atlase şi enciclopedii, şi orice altceva.
Într-o situaţie istorico-politică nepropice unei unităţi de ţară, ne gândim, şi ştim că suntem în asentimentul fraţilor basarabeni, că o unire culturală poate alina pentru moment durerea ce sapă de atâtea decenii în inimile şi cugetele adevăraţilor fii ai României. Să nu uităm că şi unirea lui Alexandru Ioan Cuza din 1859, a fost prefaţată de proiectul lui Mihail Kogălniceanu din 1840, şi anume revista „Dacia literară”, care îşi propunea să îi unească la un loc, pe scriitorii din Moldova, Ţara Românească şi Ardeal.
Aşadar, istoria ne demonstrează că prin cultură se pot apropia şi de ce nu, se pot unii, inimi şi cugete ce bat pentru acelaşi ideal. Iar acest lucru, nu poate decât să ne dea acel entuziasm necesar pentru desfăşurarea fructuasă a acestei campanii.
„Cartea ta, lumină în Basarabia”, poate fi aşadar un pod peste Prut, lipsit de orice vamă şi de orice viză.
„Dăruieşte o carte!” şi pune o cărămidă spirituală la acest pod de suflete!Romeo Aurelian Ilie,
coordonator al Departamentului Cultural al
A.S.C.O.R. Constanţa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu